Školská rada

Zde naleznete základní informace o Školské radě a její členové.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje se při základních, středních a vyšších odborných školách dle § 167 a  § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 

Členové Školské rady

Předseda Školské rady:
Petr Jirásek

Členové Školské rady z řad učitelů:
Mgr. Natálie Kotopulu, Mgr. Irena Škodová Pavlíková, Mgr. Jaroslav Macháček

Členové Školské rady z řad rodičů:
Drahomíra Hájková, Zuzana Paukertová, Tereza Bauerová

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem:
Mudr. Edita Nováková, Kamil Bořek, Petr Jirásek

Zápisy z jednání Školské rady naleznete ZDE