Družina a klub

Družina a klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Družina a klub není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním družiny a klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

  • Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.
  • Činnost klubu je určena pro žáky od čtvrtých do devátých ročníků základní školy.

Denně zařazujeme pobyt venku, využíváme školní hřiště a zahradu.

Vychovatelky se snaží žákům vytvářet takové prostředí, aby se cítili spokojeně a bezpečně. Činnost školní dužiny probíhá v souladu se vzdělávacím programem školní družiny a školního klubu. Školní družina je prioritně po řáky 1. stupně a školní klub mohou využívat žáci 2. stupně. Žáci mají možnost navštěvovat ve školní družině různé kroužky.

Provoz školní družiny:

  ranní provoz odpolední provoz
pondělí 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
úterý 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
středa 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
čtvrtek 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
pátek 06:15 - 07:45 11:40 - 15:30