Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Pro rodiče

Vážení rodiče, rádi bychom Vám představili naši vizi a zásady, které nám pomáhají utvářet bezpečné a pohodobé prostředí pro naše žáky.

V rozvoji školy plánujeme neustále posouvat kvalitu celého subjektu na vyšší  úroveň  a využít všech silných stránek školy. Mezi ně patří např. geografická poloha spolu se zahradou, skleníkem, moderním hřištěm, pozitivní klima školy, prostorové řešení vhodné pro integraci, individuální přístup k žákům, zaměření školy – jazykové třídy, sportovní třídy, všeobecné třídy, účast v různých mezinárodních a místních projektech. 

Chceme, aby naše škola byla vstřícná a otevřená všem žákům, rodičům i veřejnosti. V centru dění a na prvním místě je pro nás vždy žák. Budujeme školu pohodovou, veselou, barevnou, vstřícnou a tolerantní. Vytváříme školu spolupracující jak uvnitř, tak i navenek, otevřenou komunikaci a spolupráci mezi učiteli, všemi zaměstnanci, rodiči a partnery z okolí. Tvoříme vlastní pedagogické nástroje a postupy pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci žáků.

Naším cílem je, aby se žáci cítili ve škole bezpečně, nebáli se předmětů, pracovali v hodinách, argumentovali, rostli a rozvíjeli své dovednosti, pracovali s chybou, aby věděli, jakou úroveň učiva zvládají, aniž by se cítili ohroženi známkou, určili si cíl, naučili se plánovat a k cíli došli.

 

Naše školní motto

Buď svůj
neboj se říct, co si myslíš, svět je unikátní, když jsou lidé rozdílní

Nikdy se nevzdávej
věř si a bojuj

Neboj se klást otázky
zvídavost otevírá naše nové možnosti

Neúspěch patří k úspěchu
překonej strach z porážky, neúspěch tě posune dál

Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě
co vysíláš, to také dostaneš…

Poznávej sám sebe, poznání je klíčem k moudrosti
přemýšlej nad sebou

Žij přítomností
prožívej současnost a oceň sílu momentu

Věř svým snům
věř si a zkoušej sny realizovat

Buď fér a říkej věci narovinu
upřímnost je klíčem ke smysluplné komunikaci

Užívej si svobodu
najdi si svoje místo na zemi a užívej života