Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Vaše informace z konzultací jsou důvěrné a nejsou bez Vašeho souhlasu sdělovány nikomu jinému.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřena na:

 

 • poskytování služeb kariérního poradenství pro žáky i rodiče
 • přípravu podmínek a rozšíření možností vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními a žáků nadaných
 • evidence žáků s poruchami učení a chování, spolupráce s PPP a SPC, zajištění výuky v předmětu speciálně pedagogická péče
 • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních výukových a výchovných problémech
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností
 • prevenci sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus apod.)
 • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a vytváření podmínek pro zlepšení
 • prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou
 • propojení služeb školy s dalšími externími organizacemi

 

S čím se na nás můžete obrátit

 

Pro žáky:

 • bojíš se někoho, někdo ti ubližuje
 • máš problém ve třídě, na ulici …
 • chceš pomoci kamarádovi s problémem
 • nevíš si rady s informací o ubližování, šikanování, zneužívání někoho, koho znáš
 • chceš se s něčím svěřit
 • potřebuješ najít cestu k řešení nějakého problému
 • nevíš kam na SŠ

Pro rodiče:

 • všimli jste si zhoršení prospěchu
 • je vaše dítě smutné a nechce se mu do školy
 • má vaše dítě problém se čtením a psaním
 • sledujete u vašeho dítěte výkyvy v chování, je agresivní nebo naopak úzkostné

 

Členové školního poradenského pracoviště jsou vám k dispozici a stačí se snimi spojit.

 

Mgr. Radka Lokvencová
ředitelka školy
e-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Eva Marková
zástupkyně ředitelky školy
e-mail: eva.markova@zstgmanchod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Irena Škodová Pavlíková
školní metodik prevence
e-mail: irena.skodova@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Lenka Vinterová
výchovný poradce
e-mail: lenka.vinterová@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Veronika Vojtěchová Teuberová
školní speciální pedagog
e-mail: veronika.vojtechova@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Veronika John
sociální pedagog
email: veronika.john@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Natálie Kotopulu
sociální pedagog
email: natalie.kotopulu@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Markéta Vyšatová
školní psycholožka
e-mail: m.vysatova@mestonachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě​