Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Vaše informace z konzultací jsou důvěrné a nejsou bez Vašeho souhlasu sdělovány nikomu jinému.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřena na:

 

 • poskytování služeb kariérního poradenství pro žáky i rodiče
 • přípravu podmínek a rozšíření možností vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními a žáků nadaných
 • evidence žáků s poruchami učení a chování, spolupráce s PPP a SPC, zajištění výuky v předmětu speciálně pedagogická péče
 • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních výukových a výchovných problémech
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností
 • prevenci sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus apod.)
 • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a vytváření podmínek pro zlepšení
 • prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou
 • propojení služeb školy s dalšími externími organizacemi

 

S čím se na nás můžete obrátit

 

Pro žáky:

 • bojíš se někoho, někdo ti ubližuje
 • máš problém ve třídě, na ulici …
 • chceš pomoci kamarádovi s problémem
 • nevíš si rady s informací o ubližování, šikanování, zneužívání někoho, koho znáš
 • chceš se s něčím svěřit
 • potřebuješ najít cestu k řešení nějakého problému
 • nevíš kam na SŠ

Pro rodiče:

 • všimli jste si zhoršení prospěchu
 • je vaše dítě smutné a nechce se mu do školy
 • má vaše dítě problém se čtením a psaním
 • sledujete u vašeho dítěte výkyvy v chování, je agresivní nebo naopak úzkostné

 

Členové školního poradenského pracoviště jsou vám k dispozici a stačí se snimi spojit.

 

Mgr. Radka Lokvencová
ředitelka školy
e-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Eva Marková
Statutární zástupce ředitelky školy
e-mail: eva.markova@zstgmanchod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

Mgr. Markéta Vyšatová
školní psycholožka
e-mail: m.vysatova@mestonachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě
přítomnost ve škole: pondělí – středa, 08.00 – 15.30 hodin​

Mgr. Irena Škodová Pavlíková
školní metodik prevence
e-mail: irena.skodova@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

Mgr. Lenka Vinterová
výchovný poradce
e-mail: lenka.vinterová@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Lada Kučerová
speciální pedagog
e-mail: lada.kucerova@zstgmnachod.cz
konzultační hodiny: po telefonické domluvě