Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Život ve škole

Jsme obyčejně neobyčejná škola. Záleží nám na kvalitním vzdělávání a bereme ho jako životní cestu. Učíme se poznávat, jednat, žít společně a být.

V naší škole se snažíme žít tak, aby se žáci cítili ve škole bezpečně, nebáli se předmětů, pracovali v hodinách, argumentovali, rostli a rozvíjeli své dovednosti, pracovali s chybou, věděli jakou úroveň učiva zvládají, aniž by se cítili být ohroženi známkou, určili si cíl, naučili se plánovat a došli k cíli.

Pracujeme s žáky na základě individuálního přístupu, dle jejich potřeb, potenciálu, talentu a zájmů. Rozvíjíme osobnost žáka, jeho emoční inteligenci, vyjadřování pocitů, myšlenek a naslouchání druhým. Snažíme se v rámci výuky rozvíjet jak kreativitu, tak i technické myšlení.

K dosažení cílů ve vzdělávání a získávání kompetencí potřebných pro život využíváme například tyto formy výuky:

  • menší počet žáků ve třídách, dělení tříd na skupiny
  • možnost výběru třídy se zaměřením na druhém stupni, dle svých zájmů
  • preferujeme výuku zaměřenou na praktické dovednosti
  • nabídka volitelných předmětů
  • škola plná pohybu, sport pro všechny žáky
  • projektové dny, exkurze, výlety, soutěže
  • spolupráce se středními školami – workshopy
  • rozvoj participace žáků na dění ve škole, školní parlament
  • spolupráce s rodiči – školní akademie, vánoční bazar, exkurze, sportovní utkání