Život ve škole

Jsme obyčejně neobyčejná škola. Záleží nám na kvalitním vzdělávání a bereme ho jako životní cestu. Učíme se poznávat, jednat, žít společně a být.

V naší škole se snažíme žít tak, aby se žáci cítili ve škole bezpečně, nebáli se předmětů, pracovali v hodinách, argumentovali, rostli a rozvíjeli své dovednosti, pracovali s chybou, věděli jakou úroveň učiva zvládají, aniž by se cítili být ohroženi známkou, určili si cíl, naučili se plánovat a došli k cíli.

Pracujeme s žáky na základě individuálního přístupu, dle jejich potřeb, potenciálu, talentu a zájmů. Rozvíjíme osobnost žáka, jeho emoční inteligenci, vyjadřování pocitů, myšlenek a naslouchání druhým. Snažíme se v rámci výuky rozvíjet jak kreativitu, tak i technické myšlení.

K dosažení cílů ve vzdělávání a získávání kompetencí potřebných pro život využíváme například tyto formy výuky:

  • menší počet žáků ve třídách, dělení tříd na skupiny
  • možnost výběru třídy se zaměřením na druhém stupni, dle svých zájmů
  • preferujeme výuku zaměřenou na praktické dovednosti
  • nabídka volitelných předmětů
  • škola plná pohybu, sport pro všechny žáky
  • projektové dny, exkurze, výlety, soutěže
  • spolupráce se středními školami – workshopy
  • rozvoj participace žáků na dění ve škole, školní parlament
  • spolupráce s rodiči – školní akademie, vánoční bazar, exkurze, sportovní utkání