Pohybové školičky

Ve školním roce 2023/2024 přicházíme již se 4. ročníkem Pohybových školiček pro žáky 1. stupně. Jedná se o akce z našeho dlouhodobého projektu Škola plná pohybu.

Pohybové školičky vychází z akce organizované AŠSK Sportuj ve škole, Trenéři do škol a Aktivní škola (dle Metodického doporučení České školní inspekce). Naším cílem je rozšiřovat pohybovou gramotnost a rozvíjet dovednosti v oblasti sportovních her tak, aby měl pohyb místo v každodenním životě našich žáků.

Žáci obdrží sportovní listy, které jsou nejen záznamem o absolvování, ale hlavně informací o svých úspěších a hodnocením trenéra. (např. Tohle už umím, Tohle jsem dokázal/a).

Základní otázky:

  • Komu jsou Pohybové školičky určeny?

Sportovat mohou holky a kluci 1. – 5. ročník ZŠ TGM Náchod. Dle zájmu plánujeme realizovat 2 skupiny (1.skupina - 1. - 2. třída, 2.skupina - 3. - 5. třída)

  • Kde se budou odehrávat

V prostorách školy ZŠ TGM Náchod. V prostorách sportovišť Náchoda (zimní stadion,  sportovní hala)

  • Jaké bude zaměření?

Realizujeme ve školním roce 2023/2024:

Pohybová školička - zaměření na rozvoj pohybové gramotnosti (základy gymnastiky), juda (úpolové hry) a lezení.

Školička sportovních her - zaměření na základní herní dovednosti a pravidla sportovních her.  V tomto ročníku 2023/2024 se budeme věnovat házené, volejbalu, fotbalu a tenisu.

Školička bruslení - zaměření základní bruslařské dovednosti. (Tato akce bude organizována ve spolupráci s HC Náchod.)

  • Kdo je povede?

Jednotlivé lekce povedou trenéři s příslušnou sportovní kvalifikací, ve spolupráci s vychovatelkami z školní družiny a učiteli tělesné výchovy.

  • Kdy a jak to bude probíhat?

1. skupina (1. až 2. třída) / středa dle rozpisu od 13:00 do 14:00 hod.
2. skupina (3. až 5. třída) / pondělí dle rozpisu od 13:00 do 14:00 hod.

Začínáme od října a končíme v květnu. Bližší informace naleznete na v příloze Harmonogram.

  • Kolik to stojí?

celková cena za rok 840,- Kč (1 lekce / 30,- Kč, celkem 28 lekcí)
platba se zasílá na účet školy 292499789/0300 pod VS žáka do 10.10. 2023

  • Jaké na to potřebuji věci?

Žádné speciální věci není potřeba kupovat, stačí mít sportovní oblečení a vhodnou obuv. (POZOR do tělocvičny JUDA je nutno mít sportovní oblečení bez zipů a ostrých hran.) Výbavu na bruslení – brusle, helmu, rukavice (helmu a brusle lze zdarma zapůjčit.)

  • Jak se mám přihlásit?

Stačí jen vyplnit souhlas prostřednictvím níže uvedených možností:
Webový formulář ZDE (k dispozici také v družině a třídních učitelů)
Prostřednictvím QR kódu (kód naleznete na papírovém na formuláři nebo nástěnce ve vestibulu školy)