90 let naší školy

Zveme Vás na oslavy 90. výročí naší školy, které proběhne v pátek 10. listopadu 2023 od 13:00 do 18:00 v budově naší školy.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Zde naleznete veškeré informace o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024.

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 oznamuje, že ve dnech 04. dubna a 05. dubna 2023, od 14:00 do 18:00 hodin proběhne v souladu s § 36 odst. 4, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

 

Počet volných míst pro školní rok 2023 / 2024: otevíráme 2 třídy, každou po 24 žácích

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a zákonní zástupci dětí, kterým bylo v roce 2022 vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

K realizaci zápisu je nutno dodat:

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky, vyšetření z poradenského zařízení včetně doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa - žádáte-li o odklad povinné školní docházky

Způsob podání žádosti:

  • Osobně při zápisu ve dnech 04. 04. 2023 a 05. 04. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin
  • Elektronickou přihláškou v systému zapisyonline.cz (viz. banner níže nebo boční odkaz na stránkách školy www.zstgmnachod.cz)
  • Do datové schránky školy (IDDS: j84myjc),
  • Vhozením do schránky umístěné u hlavního vchodu do školy od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023
  • E-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, uznávaným elektronickým podpisem, případně jiným typem elektronického podpisu na podatelna@zstgmnachod.cz
  • Poštou
  • Doručením do vrátnice školy v pracovních dnech od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023, od 08:00 do 15:00 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Formulář žádosti o přijetí lze vytisknout z webových stránek školy ZDE.

Oznámení zápisu pro školní rok 2023-2024
Kritéria k zápisu pro školní rok 2023-2024
Dokumenty k zápisu pro školní rok 2023-2024

 

 

V Náchodě, 05. ledna 2023

Mgr. Radka Lokvencová
ředitelka školy