Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Zde naleznete veškeré informace o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 oznamuje, že ve dnech 04. dubna a 05. dubna 2024, od 14:00 do 18:00 hodin proběhne v souladu s § 36 odst. 4, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

 

Počet volných míst pro školní rok 2024 / 2025: otevíráme 2 třídy, každou po 24 žácích

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a zákonní zástupci dětí, kterým bylo v roce 2023 vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

K realizaci zápisu je nutno dodat:

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky, vyšetření z poradenského zařízení včetně doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa - žádáte-li o odklad povinné školní docházky

Způsob podání žádosti:

  • Osobně při zápisu ve dnech 04. 04. 2024 a 05. 04. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin
  • Elektronickou přihláškou v systému zapisyonline.cz (viz. banner níže nebo link ZDE)
  • Do datové schránky školy (IDDS: j84myjc),
  • Vhozením do schránky umístěné u hlavního vchodu do školy od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024
  • E-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, uznávaným elektronickým podpisem, případně jiným typem elektronického podpisu na podatelna@zstgmnachod.cz
  • Poštou
  • Doručením do vrátnice školy v pracovních dnech od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024, od 08:00 do 15:00 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Formulář žádosti o přijetí lze vytisknout z webových stránek školy ZDE.

Oznámení zápisu pro školní rok 2024-2025
Kritéria k zápisu pro školní rok 2024-2025
Dokumenty k zápisu pro školní rok 2024-2025

 

 

V Náchodě, 04. ledna 2024

Mgr. Radka Lokvencová
ředitelka školy