Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Sport ve škole

Projekt „Škola plná pohybu“ je komplexní systém řešící pohybovou problematiku na Základní škole T. G. Masaryka Náchod. Vychází z aktuální situace a navazuje na předchozí řešení problematiky pohybu na školách.

Snahou je vytvoření pohybového systému, který zasáhne každého žáka, bude mít rozvojový charakter, obsáhne všechny oblasti osobnosti a bude mít své stálé místo ve dlouhodobé strategii školy. Projekt „Škola plná pohybu“ je nutno vnímat jako stavbu skládající se ze 3 pilířů. Každý je cílen na příslušnou skupinu žáků se stanovenými oblastmi rozvoje a vlastní strategií.

Prvním pilířem je „Sportuj ve škole“, který je věnován žákům I. stupně ZŠ, kdy v rámci družiny navštěvují lekce házené, juda, fotbalu a bruslení. Veškerá výuka probíhá v prostorách školy kromě bruslení, které je realizováno na městském zimním stadionu nedaleko školy.

Sportovní třídy, které jsou druhým a hlavním pilířem, je každoročně otvírán na II. stupni ZŠ. Žáci mají v rámci školního roku rozšířenou výuku sportů o dvě hodiny týdně. Tato bloková výuka je realizována za podpory sportovních klubů, kdy žáky vedou zkušení trenéři a díky nic si vyzkouší sporty jako jsou házená, lední hokej, judo, fotbal, basketbal, plavání a lezení.

Poslední pilíř tvoří „Funny TV“, ve které se snažíme v rámci prvního stupně nabízet žákům volitelné hodiny tělesné výchovy. Našim cílem je děti podporovat v přirozeném pohybu, rozvíjet v nich nové dovednosti, a hlavně vše dělat tak, aby pohyb byl jejich součástí i do budoucna.

Spolupráce s kluby

Základní škola T. G. Masaryka Náchod disponuje výbornou sportovní vybaveností. Ve škole se nacházejí 2 tělocvičny, lezecká stěna, venkovní hřiště, ale hlavně JUDO sál, který provozuje partner školy SKP JUDO Náchod. Do 10 min chůze máme plavecký, atletický a zimní stadion. Tyto areály jsou využívány k výuce.

Se sportovní kluby máme uzavřenou dohodu o spolupráci, a to zejména v těchto oblastech:

  • organizace blokové výuky ve sportovních třídách
  • organizace pohybové činnosti ve družině
  • společná účast v projektech
  • organizace sportovních akcí (turnajů, závodů) pro žáky naší školy
  • individuální přístup k talentovaným sportovcům (žákům naší školy)
  • vzájemná propagace sportovních aktivit

Hlavními partnery naší školy v oblasti sportu je oddíl juda SKP JUDO Náchod, hokejový klub HC Náchod a oddíl Házená Náchod. Dále spolupracujeme s klubem Young Talents, což je hokejová škola pod vedením Martina Táborského a s basketbalovým oddílem Bizoni Náchod.

Lyžařské kurzy

Naše škola každoročně realizuje lyžařský výcvikový kurz. Nabízíme možnost se naučit či zdokonalit zejména ve sjezdovém lyžování, ale také na snowboardu či v rámci běžeckého lyžování. K zimnímu lyžařskému kurzu využíváme lyžařské středisko a běžkařský okruh v Deštném v Orlických horách.

Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali 2 zimní kurzy pro žáky II. stupně dle platných osnov.

První kurz byl určen žákům sportovních tříd, které mají tento zimní kurz rozplánován na každý školní rok v rozmezí 6.-8. třídy. Snažíme se, aby si žáci každý rok osvojili a prohloubili své dovednosti. V 6. třídě je výuka zaměřena zejména na sjezdové lyžování a základy běžeckého lyžování. V 7. třídě navazujeme a prohlubujeme tyto dovednosti. Poslední kurz, který probíhá v 8. třídě, je zaměřen nejenom na již zmíněné disciplíny, ale žáci mají možnost si osvojit i snowboard.

Druhý kurz byl určen zejména pro všeobecné třídy, kdy si žáci osvojili hlavně sjezdové lyžování. Běžecké lyžování je možno volit v případě zájmu jako doplňkové. Výjimku tvořila pouze část žáků sportovní třídy odpovídajícího ročníku. Tito žáci mají vždy výuku dle plánu pro sportovní třídy.

Součástí všech kurzů bylo i prohloubení znalostí o zákonitostech pobytu v zimní přírodě (dodržování horských pravidel, bezpečnost na sjezdovce), a beseda od horské služby.

Diagnostiku zdatnosti

Diagnostiku zdatnosti, kterou provádíme v hodinách TV na II. stupni ZŠ, jsme nově zavedli ve školním roce 2021/2022. Vedla nás k tomu stávající situace a také myšlenka, ukázat dětem jejich aktuální zdatnost, a hlavně je motivovat a dát prostor pro zlepšení jejich kondice.

Testování probíhá dvakrát během školního roku, a to vždy na podzim a na jaře. Testovací baterie se skládá z běhu na 10 metrů, skoku z místa, přednožování, hodu medicinbalem, Jacíkova motorického testu a míry pohyblivosti měřenou pomocí obratností s holí.

Hodnocení vychází z publikace Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly (Neuman, J.) a je přizpůsobena podmínkám ZŠ. Našim cílem není zdůraznit nedostatky, ale přivést žáky na správnou cestu práce s vlastním tělem.

Rekordy školy

V rámci hodin tělesné výuky se snažíme v žácích podpořit zdravou soutěživost, která je založena na pravidlech fair play. A proto pro každý rok sestavujeme tabulku rekordů, kam zaznamenáváme jednotlivé úspěchy našich žáků.

Školní sportovní liga

Myšlenka školní sportovní ligy vznikla již v roce 2019, kdy proběhl 1. turnaj pro žáky 2. stupně ve florbale.

Každoročně jsme se účastnili akcí pořádaných Asociací školních sportovních klubů České republiky (AŠSK). V těchto soutěžích nás většinou reprezentují nejlepší a sportovně nadaní žáci a ostatní velkou možnost sportování neměli, mimo hodin tělesné výchovy.

Druhým aspektem pro vznik sportovní ligy bylo období uzavření škol z důvodu pandemie, kdy byly zrušeny soutěže organizované AŠSK, což bylo hlavním stimulem organizace sportovní ligy. Samozřejmě nesmíme opomenout naši snahu o zapojení všech dětí do našeho projektu Škola plná pohybu.

Ve spolupráci našimi sportovními partnery a sportovními kluby realizujeme turnaje ve sportovních hrách, ale i v různých pohybových aktivitách. Našim cílem je zapojení, co největšího množství žáků do sportu tak, aby objevovaly krásu pohybu a v souvislosti s ním i sama sebe. Prvními krůčky tak byly turnaje v 1. pololetí školního roku 2021/2022 (viz. proběhlé sportovní akce).

 

Mikulášský florbalový turnaj

Turnaj byl určen pro žáky 2. stupně a probíhal ve 2. kategoriích. První kategorií (mladší) byly žáci 6. – 7. třídy, druhou kategorií (starší) pak žáci 8. – 9. třídy.

Každá třída sestavila svůj tým tvořený jak chlapci, tak dívkami. Jednotlivé zápasy byly vysílány online prostřednictvím našeho youtube kanálu, díky čemuž mohli ostatní žáci sledovat jednotlivé zápasy ve třídách nebo rodiče žáků mimo školu.

Vánoční basketbalový turnaj

Turnaj byl určen pro žáky 2. stupně a opět probíhal ve dvou kategoriích jako tomu bylo u Mikulášského florbalového turnaje, žáci 6.a 7. tříd (mladší) a žáci 8. a 9. tříd (starší).

Třídní týmy byly tvořeny chlapci i dívkami. Turnaj byl taktéž vysílán v přímém přenosu prostřednictvím našeho youtube kanálu. Jednotlivé týmy bojovaly nejen pod košem, ale zároveň se i podporovaly v rámci týmů a řešily taktiku.

Turnaj v házené

Nesmíme zapomenou ani na žáky 1. stupně, pro které jsme uspořádali turnaj v házené a který probíhal ve spolupráci s Českým svazem Házené. Zápasy byly opět vysílány prostřednictvím našeho youtube kanálu z obou našich tělocvičen souběžně. Kategorie byly dvě, žáci 2. a 3. třídy zastupovaly mladší kategorii a žáci 4. a 5. třídy kategorii starší. Žáci si vzájemně fandili, a i zde vymýšlely a taktiku a vzájemnou strategii.

Sportovně vzdělávací příměstský tábor

V srpnu 2021 proběhl první příměstský tábor pro žáky 5., 6. a 7. tříd, který měl za cíl zábavnou formou zopakovat znalosti z angličtiny, matematiky a přírodních věd. A zároveň užít si sportovní volnočasové aktivity, osvojit si základy lezení, zdokonalit se v basketbalu, florbalu či bruslení.

Olympijské dny

V červnu 2021 proběhly na naší školy olympijské dny, kdy jsme se snažili ve spolupráci se sportovními kluby přiblížit našim žákům vybrané olympijské sporty jako házená, judo, atletiku a lezení.

Projekt „JDEME DO TOKIA“

Tento projekt vznikl jako reakce na covidové období, kdy byli žáci na distanční výuce. Cílem bylo žáky i s jejich rodiči a nejbližšími příbuznými vytáhnout na procházky do přírody, zapojit se tak do soutěže tříd a společně se dostat až na olympiádu do Tokia. Celý projekt byl podpořen Českým olympijským výborem.