Sport ve škole

Informace o realizaci pohybového a sportovního dění na naší škole, které nazýváme “Škola plná pohybu”.

Projekt „Škola plná pohybu“ je komplexní systém řešící pohybovou problematiku na Základní škole T. G. Masaryka Náchod. Vychází z aktuální situace navazuje na předchozí řešení problematiky pohybu na školách a na základě vlastních zkušeností zavádí do této oblasti inovativní přístupy.

Snahou je vytvoření pohybového systému, který zasáhne každého žáka, bude mít rozvojový charakter, obsáhne všechny oblasti osobnosti a bude mít své stálé místo ve dlouhodobé strategii školy.

Projekt by nemohl být realizován bez spolupráce se sportovními kluby, se kterými spolupracujeme, a to zejména v těchto oblastech:

  • Organizace blokové výuky ve sportovních třídách
  • Organizace pohybové činnosti ve družině
  • Společná účast v projektech
  • Organizace sportovních akcí (turnajů, závodů) pro žáky naší školy
  • Individuální přístup k talentovaným sportovcům (žákům naší školy)
  • Vzájemná propagace sportovních aktivit

Hlavními partnery naší školy v oblasti sportu je oddíl juda SKP JUDO Náchod, hokejový klub HC Náchod, oddíl Házená Náchod

Projekt „Škola plná pohybu“ je nutno vnímat jako stavbu skládající se ze 3 pilířů. Každý pilíř je cílen na příslušnou skupinu žáků se stanovenými oblastmi rozvoje a vlastní strategií.

 

Prvním pilířem je oblast „Sportuj ve škole“

Je věnován žákům I. stupně ZŠ, kdy v rámci školní družiny mají možnost rozšiřovat svojí pohybovou gramotnost a rozvíjet dovednosti v oblasti sportovních her.  Vycházíme z akce organizované AŠSK Sportuj ve škole a Trenéři do škol.

Naším cílem je rozšiřovat pohybovou gramotnost a rozvíjet dovednosti v oblasti sportovních her. Tak, aby pohyb měl místo v každodenním životě našich žáků.

 

Ve školním roce 2022/2023 realizujeme již 3.ročník s názvem Pohybové školičky. Žáci budou mít sportovní listy, nejen se se záznamem o absolvování, ale hlavně se záznamem o svých úspěších a hodnocením trenéra (Tohle už umím, Tohle jsem dokázal/a).

 

Druhým pilířem jsou „Sportovní třídy„

Sportovní třídy, které jsou druhým a hlavním pilířem, jsou každoročně otevírány na II. stupni ZŠ. Žáci mají v rámci školního roku rozšířenou výuku sportů o dvě hodiny týdně. Tato bloková výuka je realizována za podpory sportovních klubů, kdy žáky vedou zkušení trenéři, a díky nim si vyzkouší sporty jako jsou házená, lední hokej, judo, fotbal, basketbal, plavání a lezení.

 

Třetím pilířem je „Zábavná tělesná výchova„

V rámci zábavné tělesné výchovy se snažíme žákům nabízet inovativně řešené hodiny tělesné výchovy. Naším cílem je podporovat děti v přirozeném pohybu, rozvíjet v nich nové dovednosti, a hlavně vše dělat tak, aby pohyb byl součástí jejich života i do budoucna.

Součastí tohoto pilíře je: 

Cesta na vrcholy

Ve školním roce 2022/2023 zavádíme do hodin TV (chlapci 2.stupeň, 4. a 5. třída) soutěž “Cesta na vrcholy”.  Žáci získávají za své aktivity body a stoupají k pomyslnému vrcholu zdatnosti. Svoji cestu sledují v aplikaci Teams. Jak si vedou jednotlivé třídy můžeme sledovat na nástěnce ve vestibulu, ale hlavně nebo online.

Rekordy 

V rámci hodin tělesné výuky se snažíme v žácích podpořit zdravou soutěživost, která je založena na pravidlech fair play. A proto pro každý rok sestavujeme tabulku rekordů, kam zaznamenáváme jednotlivé úspěchy našich žáků.

Diagnostika zdatnosti

Diagnostiku zdatnosti, kterou provádíme v hodinách TV na II. stupni ZŠ, jsme nově zavedli ve školním roce 2021/2022. Vedla nás k tomu stávající situace, a také myšlenka ukázat dětem jejich aktuální zdatnost, především je ale motivovat a dát jim prostor pro zlepšení kondice. Testování probíhá dvakrát během školního roku, a to vždy na podzim a na jaře. Hodnocení vychází z publikace Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly (Neuman, J.) a je přizpůsobena podmínkám ZŠ. Naším cílem není zdůraznit nedostatky, ale přivést žáky na správnou cestu práce s vlastním tělem.

Školní sportovní turnaje 

Každoročně jsme se účastnili akcí pořádaných Asociací školních sportovních klubů České republiky (AŠSK). V těchto soutěžích nás většinou reprezentují nejlepší a sportovně nadaní žáci. Ostatní velkou možnost sportování neměli, mimo hodin tělesné výchovy.

Druhým aspektem pro vznik Školních sportovních turnajů bylo období uzavření škol z důvodu pandemie, kdy byly zrušeny soutěže organizované AŠSK, což bylo hlavním stimulem organizace turnajů. Samozřejmě nesmíme opomenout naši snahu o zapojení všech dětí do našeho projektu Škola plná pohybu. 

Ve spolupráci s našimi sportovními partnery a sportovními kluby realizujeme turnaje ve sportovních hrách, ale i v různých pohybových aktivitách. Naším cílem je zapojení co největšího množství žáků do sportu tak, aby objevovali krásu pohybu a v souvislosti s ním i sama sebe. Prvními krůčky tak byly turnaje v 1. pololetí školního roku 2021/2022 (více informací o proběhlých sportovních akcí naleznete v sekci BLOG).