Sportovní třídy

Sportovní třídy, jež u nás vznikly v roce 2019, mají za úkol spojovat žáky, kteří mají rádi sport a chtějí se učit novým věcem nejenom ve škole, ale rozvíjet se ve sportovní oblasti.

Všechny sportovní třídy mají v rámci výuky dvě hodiny tělesné výchovy za týden navíc. Děti zdokonalují své dovednosti v plavání, bruslení, házené, basketbalu, atletice a v judu, kdy se jim věnují externí trenéři (spolupracujeme s HC Náchod, Házenou Náchod, SKP judo Náchod, BK Bizoni Náchod a dalšími).

Dále je podporujeme v samostatnosti, rozhodování, zodpovědnosti a smyslu pro fair-play. Vše rozvíjíme cíleně a tak, aby byli nejenom dobrými sportovci, ale aby našli uplatnění i v běžném životě.

Kromě hodin tělesné výchovy navíc, která je organizována formou blokové výuky, nabízíme pobytové kurzy (lyžařský kurz, cyklistický kurz) a sportovní výlety. Snažíme se pracovat i na osobním portfoliu, kde žáci hodnotí své silné a slabé stránky, stanovují si cíle ve sportu i výuce. Abychom podpořili týmovou spolupráci, každý žák má svoji sportovní soupravu s logem školy.

Podmínky pro přijetí do sportovní třídy jsou velmi jednoduché. Klademe důraz zejména na zájem o sport a chuť fungovat se smyslu fair-play. Na základě tohoto požadujeme hodnocení chování „velmi dobré“.

Nechceš vzpomínat na základku na „na nudu v lavici“? Pojď s námi sportovat a buď součástí sportovní třídy.