Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Školní parlament při ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Školní parlament v naší škole tvoří žáci 6. - 9. tříd (z každé třídy 2 žáci), kteří chtějí pomáhat škole, spolupracovat na akcích školy, nebo chtějí něco změnit, zlepšit …

Schůzky parlamentu se na naší škole pořádjí zpravidla jednou za tři týdny. Členové parlamentu se schází v aule školy a žáci, kteří pracují na jednotlivých projektech se schází každý týden ve středu po vyučování.

Naším cílem je sdílet nápady, potřeby žáků, aj. s vedením školy a naopak. Členové zastupují své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady.

Členové parlamentu v letošním roce byli vybráni svými spolužáky z jednotlivých tříd. Členství v parlamentu je dobrovolné, není limitováno prospěchem, ale je potřeba nadšení, se kterým žáci činnost budou vykonávat.

O tom, jaký má pro členy význam být součástí školního parlamentu, napsala jedna ze členek článek, ve kterém shrnuje činnosti a jmenuje dovednosti, kterým se žáci učí.

„Já si myslím, že práce v parlamentu jako taková dokáže značně ovlivnit i žáky, kteří se v něm angažují a zkušenost v něm pro ně může být velmi přínosná do budoucna. V parlamentu se naučí mnoha novým dovednostem: Od organizačních schopností, jež jsou v dnešní době naprosto nepostradatelné, až po týmovou spolupráci, která je neméně důležitá. Je podstatné, aby se sešel kolektiv, který si dobře sedne a také takový, jež má přehled o dění ve škole a vztahy mezi žáky, aby věděli, na čem je případně potřeba zapracovat.“

Někteří z členů parlamentu spolupracují zároveň na Školním časopisu, který bude sloužit, mimo jiné i k tomu, aby se nápady probrané při schůzkách dostaly mezi ostatní žáky.