Zápis dětí do 1. tříd

Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024 / 2025 a možnost vyplnit přihlášku online naleznete v sekci "Pro rodiče".

Školní parlament při ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Školní parlament v naší škole tvoří žáci 6. - 9. tříd (z každé třídy 2 žáci), kteří chtějí pomáhat škole, spolupracovat na akcích školy, nebo chtějí něco změnit, zlepšit …

Schůzky parlamentu se na naší škole pořádjí zpravidla jednou za tři týdny. Členové parlamentu se schází v aule školy a žáci, kteří pracují na jednotlivých projektech se schází každý týden ve středu po vyučování.

Naším cílem je sdílet nápady, potřeby žáků, aj. s vedením školy a naopak. Členové zastupují své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady.

Členové parlamentu v letošním roce byli vybráni svými spolužáky z jednotlivých tříd. Členství v parlamentu je dobrovolné, není limitováno prospěchem, ale je potřeba nadšení, se kterým žáci činnost budou vykonávat.

O tom, jaký má pro členy význam být součástí školního parlamentu, napsala jedna ze členek článek, ve kterém shrnuje činnosti a jmenuje dovednosti, kterým se žáci učí.

„Já si myslím, že práce v parlamentu jako taková dokáže značně ovlivnit i žáky, kteří se v něm angažují a zkušenost v něm pro ně může být velmi přínosná do budoucna. V parlamentu se naučí mnoha novým dovednostem: Od organizačních schopností, jež jsou v dnešní době naprosto nepostradatelné, až po týmovou spolupráci, která je neméně důležitá. Je podstatné, aby se sešel kolektiv, který si dobře sedne a také takový, jež má přehled o dění ve škole a vztahy mezi žáky, aby věděli, na čem je případně potřeba zapracovat.“

Někteří z členů parlamentu spolupracují zároveň na Školním časopisu, který bude sloužit, mimo jiné i k tomu, aby se nápady probrané při schůzkách dostaly mezi ostatní žáky.