Stravování ve školní jídelně

Informace pro zákonné zástupce o stravování ve školní jídelně.

Platby za školní jídelnu
Při bezhotovostní platbě na účet školní jídelny trvá 3 - 5 dní připsání částky na účet strávníka. První pracovní den v měsíci je pokladna školní jídelny pro veřejnost uzavřena.

Číslo účtu školní jídelny: 292 499 789 / 0300
Variabilní symbol: uživatelské jméno

 

Otevírací doba kanceláře školní jídelny pro rodiče a zaměstance školy:
pondělí - pátek, 07:30 - 10:00

Otevírací doba kanceláře školní jídelny pro cizí strávníky:
pondělí - pátek, 07:30 - 10:00, 13:00 - 14:00

 

Přihlašování obědů přes webové rozhraní
K přihlašování obědů lze využít webového rozhraní, které naleznete na webové stránce aplikace.strava.cz (dostupné také přes link v horní liště). K přihlášení strávník potřebuje uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno strávník obdrží od vedoucí školní jídelny. Při prvním použití je heslo nastaveno na stejnou hodnotu jako uživatelské jméno. Při prvním přihlášení prosíme strávníky o změnu jejich hesla. Číslo naší školní jídelny je 0891. Po výběru obědů je zapotřebí ve vebovém prohlížeči uložit změny tlačítkem "ODESLAT".

Přihlašování obědů na terminálu u školní jídelny
Pro přihlašování na terminálu stačí využit čip, který strávník dostane od vedoucí školní jídelny. Po přihlášení / odhlášení obědů je opět zapotřebí uložit změny tlačítkem "ODESLAT".

 

Cena stravného

I. stupeň (kategorie 7-10 let) 33,- Kč
II. stupeň (kategorie 11-14 let) 36,- Kč
II. stupeň (kategorie 15 a více let) 40,- Kč
Cizí strávníci (do 31. března 2024) 95,- Kč
Cizí strávníci (od 01. dubna 2024) 105,- Kč

 

Informace o výdeji stravy pro cizí strávníky
Z důvodu bezpečnosti a plynulosti vydávání obědů ve školní jídeln je v době vyučování strava pro cizí strávníky vydávána v časech od 11:00 - 11:30, 12:00 - 12:30 a 13:00 - 13:30. Výdej obědů je ukončen nejpozději ve 14:00 hodin.

Vnitřní řád školní jídelny
Ceník stravy platný od 01. 04. 2024