Spolupráce s rodiči

Formy spolupráce školy s rodiči

 • školská rada (zastoupení rodičů žáků)
 • pravidelné třídní schůzky
 • informační schůzky pro rodiče
 • individuální schůzky rodičů ve škole po dohodě s vyučujícím nebo vedením školy
 • informování rodičů prostřednictvím webových stránek školy
 • dny otevřených dveří
 • neformální setkávání učitelů, rodičů i žáků při akcích školy (vánoční trhy, školní akademie, sportovní utkání)
 • zapojení rodičů do akcí tříd (exkurze, besedy, přednášky, výlety)

Nabídka odborné pomoci

S řešením problémů se mohou rodiče obrátit na odborné pracovníky školy:

 • Školní poradenské pracoviště
 • Výchovná poradkyně
 • Školní psycholožka
 • Školní metodik prevence (prevence sociálně-patologických jevů)