Přestup žáků do 6. tříd

Informace pro přestup žáků do šestých tříd ve školním roce 2024/2025 včetně kritérií pro přestup do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků, s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Vážení rodiče,

pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků, s rozšířenou výukou tělesné výchovy a třídu se všeobecným vzděláváním. K přestupu do všech tříd je nutno podat písemnou žádost o přestup. Na žádost uveďte poznámku, o kterou třídu máte zájem. Zákonní zástupci žáků vzdělávaných na Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 žádost neposílají, přestup žáků je automatický. O volbě zaměření třídy je nutno informovat třídního učitele nejdéle do 31. 05. 2024. Ta ji následně předá vedení školy.

Podepsanou žádost o přestup je možno škole doručit následujícím způsobem nejpozději do 31. 05. 2024:

  • Datovou schránkou (IDDS: j84myjc)
  • E-mailem opatřeným zaručeným elektronickýn podpisem, uznávaným elektronickým podpisem, případně jiným typem elektronického podpisu na podatelna@zstgmnachod.cz
  • Poštou
  • Vhozením do schránky u hlavního vchodu do budovy
  • Doručením do vrátnice školy v pracovní dny od 08:00 do 15:00

je nutno odeslat  s poznámkou do které třídy je přestup požadován (jazyková, sportovní nebovšeobecná).

 

Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků

Třída je vhodná pro žáky se zájmem o studium cizích jazyků a naplňuje se do počtu 24 žáků.
Kritéria pro přijetí: prospěch v hlavních předmětech do 2,00 za 1. pololetí 2023/2024 (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk)

 

Třída z rozšířenou výukou tělesné výchovy

Třída je vhodná pro žáky s chutí sportovat a se smyslem pro fair play a naplňuje se do počtu 24 žáků.
Kritéria pro přijetí: hodnocení z chování v 1. pololetí školního roku 2023/2024 – velmi dobré

 

Třída se všeobecným vzděláváním

Třída se naplňuje do počtu 24 žáků.