Přijímací zkoušky na střední školy 2023/2024

Zde naleznete nejdůležitější informace o přijímacím řízení na střední školy a gymnázia ve školním roce 2023/2024.

Aktuální a nejdůležitější informace o přijímajím řízení na střední škole ve školním roce 2023/2024 naleznete ZDE.

 • Na výše uvedené stránce naleznete popsané postupy jakým způsobem můžete vyplnit a zaslat přihlášku na střední školu nebo gymnázium
 • Naleznete zde ke stažení formuláře, popřípadě další dokumenty které budete potřebovat v případě, že budete podávat přihlášku v listinné podobě.
 • Naleznete zde termíny jednotlivých kol přijímacích řízení a informace k tomu potřebné.
 • Přístup do informačního systému DiPSy, do kterého budete školy zapisovat.

Co je teď aktuálně potřeba

Leden:

 • Měli byste si ujasnit, jaké 3 obory budete chtít (spolu s danými školami)
 • Seřadit si školy dle priorit, na prvním místě bude škole s nejvyšší prioritou
 • Zjistit si, jaké dokumenty jsou na daný obor potřebné (zdravotní prohlídka, atd.). Potřebné formuláře naleznete na výše uvedených stránkách. 
 • Podívejte si na stránky školy na kterou se chcete přihlásit a zjistěte si, co je potřebné k přihlášce připojit, popřípadě jaké jsou pořadavky pro přijímací řízení daného oboru. Koncem ledna by měly všechny školy vyhlásit kritéria k přijímacímu řízení na daný obor.

Únor:

 • V období od 01. 02. do 20. 02. bude možné vyplnit a poslat přihlášky na dané školy (v případě odeslání přihlášky mimo stanovené datum se přihláška neuzná).
 • Pořadní škol je na každé přihlášce totožná.
 • Postup jakým způsobem vyplnit přihlášku naleznete na dané stránce v sekci "Pro rodiče a řáky / Jak poslat přihlášku".
 • Jako příloha musí být přiložena prostá kopie vysvědčení 8. ročníku a výpis z 1. pololetí 9. ročníku, popřípadě sken v případě elektronické přihlášky.