Bakaláři – informace pro rodiče

Zápis do 1. třídy  2020/2021   MN_zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani (kriteria_k_zapisu-eSIG), dokumenty_k_zapisu

Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků 2020 2021 – 6.ročník

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy 2020 2021 – 6. ročník

 

Březen 2020 – důležité upozornění

  • s účiností od 17. března 2020 od 6:00 hod. je naše škola zařazena usnesením vlády ČR jako škola “určená” vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, je oprávněn určit výhradně hejtman Královéhradeckého kraje. Učinil tak dne 16. 3. 2020. Průběžně aktualizovaný seznam těchto škol je dostupný na webových stránkách kraje (http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/reditelum-skol-a-skolskych-zarizeni-317563/).

 

  • upozorňujeme Vás, že usnesení vlády, jímž se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ atd. je nadále v platnosti a nic se na něm nezměnilo. Porušení tohoto zákazu může být kvalifikováno jako trestný čin.