Listopad 2019        Bakaláři – informace pro rodiče   

  • poslední hodina plavání2. A, 3. A – povinná výuka (od 11. 11. 2019,  10, 30 – 12,00 hodin – krytý plavecký bazén)
  • výuka bruslení – 1. A, 6. A – třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (12.11.2019, 7,30 – 9,00 hodin – zimní stadion Náchod)
  • finanční gramotnost – 8. a 9. třídy ( 14.11.2019, 8,30 – 13,00 hodin, ZUŠ Náchod)
  • setkání dětí MŠ Březinova s žáky 1.A (14.11.2019, 10,00 – 11,00 hodin)
  • informační schůzka pro rodiče žáků 9. tříd – prezentace SŠ (20.11.2019, od 15,30 hodin v aule školy)
  • společné třídní schůzky (20.11.2019, od 16,30 hodin)
  • výuka plavání – 6.A (22.11.2019, náhradní termín)
  • setkání dětí z MŠ Alšova s žáky 1.A (22.11.2019, 9,30 – 10,30 hodin)
  • přednáška Aktuální problémy digitální doby pro rodiče žáků v aule ( 26. 11. 2019, 17,00 hodin)
  • projekt – Visegrad Found v Polsku – (28. 11. 2019, 8,30 – 12,30 hodin, vybraní žáci)