Přehled akcí

Říjen 2019

  • výuka plavání1. A, 6. A – třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ( 22.10.2019,  7,30 – 9,00 hodin – krytý plavecký bazén)
  • výuka plavání2. A, 3. A – povinná výuka (od 21. 10. 2019,  10, 30 – 12,00 hodin – krytý plavecký bazén)
  • školní florbalová liga (17. a 18. 10. 2019 – žáci 2. stupně ZŠ)
  • 9.A, 9.B návštěva firmy Atas Náchod (22. 10. 2019 od 8,00  – 10,00 hodin)
  • sběr starého papíru (22. – 24. 10. 2019)
  • podzimní prázdniny (29. – 30. 10. 2019, návrat do školy ve čtvrtek 31.10.2019)
  • provoz školní družiny přerušen (29. 10. 2019)
  • výlet školní družiny do Dvora Králové nad Labem (30. 10. 2019)
  • celoškolní projektový den – “fauna a flóra” (31. 10. 2019)