Leden 2020                                    Bakaláři – informace pro rodiče

  • výuka bruslení – 1. A, 6. A – třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (28. 1. 2020, 7,30 – 9,00 hodin – zimní stadion Náchod)
  • 6. – 9. ročník, Británie s Britem – 2. stupeň ZŠ (23. 1. 2020, 8,00 -11,40 hodin,skupiny dle plánu )
  • pololetní vysvědčení – 30. 1. 2020
  • pololetní prázdniny – 31. 1. 2020

 

Únor 2020

  • zimní ozdravný pobyt 4.A, 4.B, 6.B, 7.A, 7.B (Orlické hory, chata Orlice, 9. – 14. 2. 2020)
  • finanční gramotnost –5. A (17. 2. 2020, 8,55 – 10,45 hodin)- projekt ČSOB
  • finanční gramotnost –5. B (17. 2. 2020, 10,55 – 12,30 hodin)- projetk ČSOB
  • Den otevřených dveří – 26. 2. 2020 od 8,00 – 14,00 hodin