Bakaláři – informace pro rodiče

https://www.youtube.com/watch?v=UgimvMzc9bc (video – prohlídka ZŠ T. G. Masaryka Náchod)

příměstské tábory – Déčko Náchod (Tábory Déčko 2021)

 

Červen 2021

15. 6. 2021 – projekt „Rozpohybujeme školu – bruslení “ 1. stupeň ZŠ

16. 6. 2021 – hodinový projekt „Návykové látky“ – 7. A, 7. B, 7. C

17. 6. 2021 – setkání rodičů budoucích šestých tříd – 16,30 hodin /aula

18.6.2021 – fotografování tříd (8, 00 hodin)

22. 6. 2021 – projekt „Rozpohybujeme školu – bruslení“ 2.stupeň ZŠ

 

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA – SEZNAM KNIH

VÝPŮJČNÍ ŘÁD