Přehled akcí

  • Únor 2019
  • zdravotnické přednášky podle rozpisu pro 1. – 9. ročník (18. 2. – 22. 2. 2019)
  • kyberšikana – přednáška pro rodiče žáků 4. – 9. třídy v aule školy (20. 2. 2019, v  17,00 hodin)
  • druhý den otevřených dveří (20. 2. 2019, 8,00 – 17,00 hodin)

 

  • Březen 2019
  • jarní prázdniny (4. – 8. 3. 2019)
  • 8. A – Kamerový systém (12. 3. 2019  od 13,45 – 15,30 hodin)  – Městská policie Náchod
  • 3. A, 3. B – Jak si nenechat uližovat (15. 3. 2019 od 9,00 – 11,00 hodin) – Městská polici Náchod
  • 8. B – Kamerový systém (19. 3. 2019 od 13,45 – 15,30 hodin) – Městská policie Náchod
  • 6. A, 6. B – Kriminalita dětí – jednání, odpovědnost, následek (20. 3. 2019, od 9,00 – 11, 00 hodin)