Úřední deska

Zde naleznete důležité informace o provozní době naší podatelny včetně elektronické podatelny.

Podatelna a elektronická podatelna.docx 1

Zde naleznete důležité informace o třídách s rozšířenou výukou AJ a s rozšířenou výukou TV – školní rok 2019/2020

Třída s rozšířenou výukou TV- 1. r

Třída s rozšířenou výukou CJ – 1. r

Třída s rozšířenou výukou TV- 6. r

Třída s rozšířenou výukou CJ – 6. r