Setkání předškoláků 2023

Informace k setkání předškoláků naleznete v sekci "Pro rodiče".

Vedení školy

Potřebujete poradit ve věcech týkajících se vzdělávání? Hledáte informace ohledně přestupu na naší školu? Chcete navázat spolupráci se školou? Kontaktujte vedení školy.

Vedení školy

Mgr. Radka Lokvencová
ředitelka školy
radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
osobní konzultace: dle předchozí domluvy

Mgr. Eva Marková
statutární zástupkyně školy
eva.markova@zstgmnachod.cz
osobní konzultace: dle předchozí domluvy

Tomáš Kosina
ICT technik a zástupce pro technické a provozní záležitosti
tomas.kosina@zstgmnachod.cz
osobní konzultace: dle předchozí domluvy