Školní jídelna - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

Školní jídelna

Naše škola
Informace ze školní jídelny při ZŠ TGM v Náchodě

Bartoňova 1005
Tel.: +420491427667
E-mail: jidelna@zstgmnachod.cz
Odkaz na systém přihlašování obědů:
 
       1. Žáci se chovají ve školní jídelně a před ní slušně a ukázněně.
 
       2. Provozní doba školní jídelny je denně od 6.00 do 14.00 hod.
 
 
             Výdej obědů -  pro žáky:           11.30 - 13.40 hod.
                                  - cizí strávníci:     11.00 - 11.30 hod.
                                                                12.00 - 12.30 hod.
                                                                13.00 - 13.30 hod.
 
         Otvírací doba kanceláře ŠJ :     11.00 - 12.00 hod
 
                (první pracovní den v měsíci zavřeno)
  
             Ceny stravného :        žáci 7 - 10 let     (I. kat.)    24,- Kč /oběd
 
                                                  žáci 11 - 14 let    (II.kat)    26,- Kč/oběd
 
                                                   žáci 15 let a výš  (III.kat.  27,- Kč/oběd
 
                                                cizí strávníci                       65,- Kč/oběd
 
         Věk strávníka se stanovuje podle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.
        Školní rok začíná 1. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019.
 
 
        3. Placení obědů na nový měsíc se provádí na účet školy 14503653/0300.
 
             Variabilní symbol - rodné číslo strávníka bez lomítka.                         
 
            Platbu je třeba provést vždy do 15. dne na následující měsíc
 
-          pokud dostatečná finanční částka na stravu dalšího měsíce bude připsána na účet školy do 15. dne stávajícího měsíce, strava oběda č. 1 na nový měsíc bude navolena automaticky,
 
-         v případě pozdější platby nebo nedostatečné výše, zodpovídá za navolení stravy strávník. Po připsání platby na účet školy bude poslaná částka do týdne připsána na individuální účet strávníka,
 
        -    jestliže chcete rychleji doplnit individuální účet strávníka, je možno finanční hotovost složit v kanceláři ŠJ, a to každý pracovní den od 11-12 hod. (kromě prvního pracovního dne v měsíci).
 
 
            Pokud děti nechodí na oběd celý měsíc - je třeba domluvit v kanceláři ŠJ a nastavit stravovací zvyklosti strávníka
           pro daný školní rok.
 
 
        4.  Každý strávník, stravující se v této jídelně, si musí zakoupit za 120,- Kč čip, (zálohovaný), který umožňuje objednávání a výdej obědů. Pokud žák ukončí docházku na naší škole je povinen čip vrátit, nejpozději do 31.10. kalendářního roku.           
 
             Každý strávník si může na boxu označit obědy na 3 týdny dopředu a zároveň odhlásit obědy v době nemoci.
 
            Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb., je v případě nepřítomnosti žáka nutné obědy odhlásit .
 
              Při neodhlášení  je od druhého dne nepřítomnosti účtována cena vč. úhrady ostatních nákladů (ostatní a mzdová režie, zisková přirážka  ).
 
        
 
             V kanceláři ŠJ je možné odhlásit oběd na druhý den do 12.00 hod.
 
             Možnost objednávání obědů přes internet je třeba domluvit v kanceláři ŠJ, kde obdržíte přihlašovací kupón.          
 
             Při vstupu do jídelny je umístěn kontrolní terminál (neumožňuje objednávání) pro kontrolu oběda na aktuální den. U výdejního okénka obdrží strávník objednanou stravu po přiložení čipu (karty) k terminálu. Ten označí druh oběda a velikost porce.
 
 
 5.     Povinností každého strávníka je, prokázat se čipem.
 
     Bez čipu se strávníkovi vydává následovně. Cizí strávníci se nahlásí u výdejního okénka a obsluhující personál porovná se seznamem účastníků stravování na daný den. Žáci se zařadí na konec zástupu (aby nedocházelo ke zdržování výdeje pro ostatní strávníky) a po vydání obědů většině požádají obsluhující o vydání oběda. Obsluhující personál porovná se seznamem účastníků stravování na daný den a oběd vydá.     
 
 
        6.  Poškozený bezkontaktní žeton se strávníkovi nevyměňuje, je potřeba zakoupit nový.
 
 
        7.  Dohled nad žáky ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci ZŠ TGM Náchod dle rozpisu na nástěnce ve školní jídelně. Úklid jídelny v průběhu výdeje zajišťují pracovnice školní jídelny.                            
 
 
        8.  Veškeré změny výdeje obědů budou průběžně oznamovány na nástěnce u kanceláře ŠJ a na internetových stránkách školy v odkaze - INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY.
 
             Jídelníček na nový měsíc je aktualizován vždy po 21.starého měsíce.
 
             Pokud máte při přihlášení strávníka v kanceláři ŠJ uvedenou emailovou adresu, jídelníčky a aktuální informace ze ŠJ jsou průběžně zasílány.
 
 
 
            V Náchodě, dne 17.1.2018          Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka školy
                                                                 Květoslava Oraská, vedoucí školní jídelny                       

Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah