Informace k ročníkovým pracím žáků II. stupně .

                                        a žáky budoucích 6.tříd ZŠ T. G: Masaryka Náchod

 Žákům budoucích 6. tříd nabízíme:

            * školu, která vytváří prostředí umožňující rozvoj potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního života,
            * školu, která usiluje o partnerství s žáky i rodiči,
            * komplexní vzdělávací program " Škola pro život",
            * aktivní zapojení do školního žákovského parlamentu,
            * systém ročníkových prací, kterým se snažíme vytvářet žákům odpovídající prostor a podmínky pro jejich učení a osobní růst.
               Zpracováním  ročníkových prací žáci nejen rozvíjí své klíčové kompetence, ale také jim vzniká prostor pro vlastní vyjádření
               a zažití úspěchu. Jedná se o jeden z našich tradičních vzdělávacích nástrojů, kterým připravujeme žáky na budoucí studium
               i pracovní uplatnění.

                                     Ročníkové práce - základní pravidla tvorby- (zde)

                                                Těšíme se na Vás v naší škole.