Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

informace o Školním poradenském pracovišti - (zde)

                    NEBOJME SE PSYCHOLOGA, NENÍ PROČ

Někdy se stane, že naše obvyklé způsoby vyrovnávání se se stresem a těžkostmi,
 které máme, přestanou fungovat. Někdy máme problémy, se kterými si nevíme rady –
problémy v rodině, ve škole, v zájmovém kroužku, mezi kamarády… V takové situaci
může být užitečné vyhledat pomoc odborníka, který nám pomůže, abychom se lépe
vyznali v našich problémech. Není ale lehké svěřit naše trápení někomu druhému.

Městský úřad Náchod odbor školství zřídil funkci školního psychologa -

- jmenuji se  Viktoria Maixnerová

- konzultační hodiny na ZŠ TGM

  Každé úterý v kabinetu Čj. a Dějepisu na II. stupni - 1. poschodí na konci chodby.

  Ø  Pro žáky od 8.00 do 14.00

Ø  Pro pedagogy od 7.30 do 8.00, od 13 do 14.00

Ø  Pro rodiče od 13.00 do 14.00

  Po vzájemné předchozí domluvě individuální konzultace ve kterýkoliv čtvrtek nebo pátek
  v budově Městského úřadu Náchod, kancelář školního psychologa (2. patro, kancelář číslo 209)

- v této době mě můžou navštívit, jak žáci, tak i rodiče nebo učitelé - žáci samovolně kdykoliv mimo   vyučovací hodiny,
v době vyučování pouze s vědomím a souhlasem vyučujícího.

- před setkáním mi prosím zavolejte nebo napište sms, abychom si mohli domluvit společný termín.  

   Telefon: 491 405 438, mobil: 739 548 970

   e-mail: v.maixnerova@mestonachod.cz

Individuální informovaný souhlas zák. zástupce s činností šk. psychologa     (zde)

Preventivně výchovný program - (zde)

Koncepce školního psychologa - (zde)

Profil školního psychologa - (zde)