Aktuality - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

Aktuality

 • Žáci 8.ročníku pro páťáky
   Ve středu 24. října připravila 8.A hodinu dějepisu pro žáky z 5. třídy. Tématem hodina byla Marie Terezie. Už po cestě ze své třídy si mohli páťáci povšimnout různých obrázků panovnice a také množství jablíček. V samém úvodu dějepisné hodiny se pak dozvěděli, že ovocné stromy nechala císařovna vysázet podél cest, aby vojáci měli co zakousnout. Součástí hodiny byla prezentace, dále vyplnění pracovních listů a blok zajímavostí.  
Pro žáky osmé třídy jsou o velikou zkušenost, a to v mnoha ohledech – připravit prezentaci, navazující pracovní  listy, promyslet náročnost, časový harmonogram, vystoupit před někým jiným než před spolužáky, reagovat na  odpovědi mladších spolužáků apod.
   Hodina dějepisu se vydařila jak ke spokojenosti osmáků, tak páťáků.
 • Projektový den – pátek 26. října
   Tento projektový den byl věnován samozřejmě stému výročí vzniku naší republiky a výročí školy T. G. Masaryka. Každá třída pod bedlivým dohledem třídních učitelů a ostatních vyučujících si vybrala téma, kterému se věnovala – osobnost prvního prezidenta, významní čeští výtvarní umělci nebo spisovatelé, změny ve stolování v průběhu uplynulých let, tradiční česká jídla……  
Jedním s cílů takovýchto dnů je učit se zpracovat materiály, vybrat fakta a podstatné údaje, vyjádřit informace  vlastními slovy. Všechny plakáty, které žáci vytvořili, ozdobí chodby i učebny.
 • Dopravní hřiště
   V pondělí 17.9.20018 navštívili žáci 4.B dopravní hřiště v Náchodě. Nejprve měly teoretickou část.  Jízdu na kole si vyzkoušeli přímo v provozu.  Museli reagovat na semafory, chodce, železniční přejezd a předjíždění do pruhů při odbočování. Už se moc těší na jaro, kde budou splňovat testy a jízdu, aby získali průkaz cyklisty.
 • Beseda
  Ve středu 17.10.2018 proběhla ve škole beseda se současnou českou spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Beseda  probíhala v rámci výuky českého jazyka ve třídách 1. stupně. V odpoledních hodinách se pak ve Čtenářském centru (budova 2. stupně, 3. patro) uskutečnil interaktivní program pod vedením paní spisovatelky, paní knihovnice Ptáčkové a paní učitelky Richtermocové.
Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah