Zájmové kroužky

Tato stránka bude obsahovat bližší informace o zájmových kroužcích realizovaných v daném školním roce.