Zájmové kroužky

Tato stránka bude obsahovat bližší informace o zájmových kroužcích realizovaných ve školním roce 2019/2020.