Třídy s rozšířenou výukou (cizí jazyk, tělesná výchova)

Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků

Dne 1. září 2020 byla na ZŠ T. G. Masaryka Náchod opět otevřena jedna třída 6. ročníku s rozšířenou výukou cizích jazyků. Rozšíření se promítá v posílení hodin anglického jazyka z tří na čtyři hodiny týdně (konverzace) v 6. ročníku.

Maximální počet žáků přijímaných do 6. ročníku: 25 žáků

Časová dotace je 4 hod AJ / týdně.

 

Žáci 6. ročníku se zaměřují na rozšíření konverzačních schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus,….) včetně aktivní komunikace se školami v zahraničí (Polsko, Německo). Výuka je realizována podle učebnic Headway.

Žákům bude poskytnuta rozšířená příprava na přijímací řízení na střední školy v devátém ročníku.

Nadstavba – specializovaná výuka – je účast na mezinárodních projektech, spolupráce se zahraničními školami.

Jazykové třídy

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Dne 1. září 2020 byla na ZŠ T. G. Masaryka Náchod opět otevřena jedna třída 6. ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Složení žáků je převážně z dětí, které mají rády sport a chtějí se v něm dále rozvíjet. Hlavním cílem je práce s pohybovou gramotností a získání dovedností z oblasti sportovních her, priorita je i výuky.

Maximální počet žáků přijímaných do 6. ročníku: 25 žáků

Časová dotace je 4 hod TV / týdně.

 

Razíme cestu, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost, která se   dá provozovat na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu). Na jedné straně realizujeme rozvoj v oblasti pohybové, ale na druhé se snažíme o osobnostní, zejména o poznání svých možností, respektování sebe, soupeře a  hru fair play.

Každý týden mají žáci dvouhodinovku, která je  rozdělena do 4 výukových bloků  (časová dotace 9- 10 hodin/1blok) pod vedením odborných trenérů. Současně budou realizovány dva kurzy (letní a zimní) v 6., 7., 8. třídě.

  1. třída – lyžařský, turistický
  2. třída – lyžařský, vodácký
  3. třída – lyžařský, cyklistický
  4. třída – všeobecný kondiční

Škola plná pohybu