Školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště – ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační  služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Toto pracoviště je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálními pedagožkami, kariérovýmporadcem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPP se scházejí jednou měsíčně na společné schůzce.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřena na:

 1. poskytování služeb kariérního poradenství společně s kariérovým vzděláváním
 2. přípravu podmínek a rozšíření možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 3. prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech
 4. budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností
 5. prevenci sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus a pod.)
 6. posilování péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jejich snižování
 7. prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou
 8. propojení poradenských služeb školy s externími poradenskými pracovišti

 

Služby ŠPP zajišťují:

Mgr. Radka Lokvencová – ředitelka školy / tel. 491 428 345 / linka 34

e-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz

 

Mgr. Eva Marková – zástupkyně školy, Inkluze (asistenti pedagoga) / tel. 491 428 345

konzultace:Čt –  13,30 – 15,00 hodin (vždy po dohodě)

e-mail: eva.markova@zstgmanchod.cz

 

Mgr. Markéta Klimešová – výchovná poradkyně/ tel. 491 428 345 / linka 35

konzultace pro rodiče: Út -14,00 – 15,00 hodin (od 1. 2. 2020)

e-mail: marketa.klimesoova@zstgmnachod.cz

 

Mgr. Lada Kučerová – speciální pedagog – odborně vedená práce s žáky (HSPP, INT)/ tel. 491 428 345/ linka

konzultace pro rodiče: ČT – 10,55 – 11,40 hodin

e-mail: lada.kucerova@zstgmnachod.cz

 

Mgr. Markéta Vyšatová – školní psycholožka /tel. +420 739 548 970/

e-mail:m.vysatova@mestonachod.cz

přítomnost ve škole: Po – St (7,30 – 15,30 hodin)

skolní_psycholog_2020 2021

 

Mgr.  Irena Škodová Pavlíková – školní metodik prevence /tel. 491 428 345 / linka 35

konzultace pro rodiče: Po –  12,45  – 13,30 hodin

e-mail: irena. skodova@zstgmnachod.cz

 

Mgr. Markéta Gottwaldová – kariérový poradce/tel. 491 428 345 /od 1. 4. 2022

konzultace pro rodiče:Po – 12, 45 – 13,30 hodin

e-mail: marketa.gottwaldova@zstgmnachod.cz

 

S čím se můžete na nás obrátit ?

žáci 

 1. neshody se sourozenci, spolužáky, s rodiči
 2. špatné známky
 3. pokud máte pocit, že někomu z vašich spolužáků ubližují jiní
 4. něco vás trápí a chcete si o tom popovídat

rodiče

1. vašemu dítěti něco chybí, je nešťastné, smutné, nebo jinak výrazně změnilo své chování

2. chcete se poradit ohledně jeho výchovy

3. vaše rodině prochází složitou situací, která by mohla mít negativní vliv na vaše dítě

Vaše informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány nikomu jinému.

MPP 2021 2022

Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování na ZŠ T.G. Masaryka Náchod