Projekty

 Přehled projektů, do který je škola zapojena ve školním roce 2021/2022.

1. projekt Women for Women (Mgr. Eva Marková) / tel. 491 428 345 – linka 31

 • do projektu bylo zapojeno 15 žáků (2020/2021)
 • projekt pomáhá zajistit školní obědy dětem, které pochází ze sociálně slabých rodin
 • podmínkou zapojení do projektu je respektování školního řádu
 • žák si pořizuje na své náklady čip, umožňující čerpat obědy

2. projekt  Výuka českého jazyka (Ivana Tomková) / tel. 491 428 345 – linka 35

 •  projekt je určen žákům – cizincům
 • projekt realizují dvě plně kvalifikované pedagožky
 • výuka je zaměřena na výuku základů českého jazyka
 • výuka pomáhá žákům cizincům adaptovat se na nové životní podmínky
 • výuka probíhá každé úterý od 21. 9. 2021 (1. stupeň ZŠ)

3. projetk APIV – další vzdělávání pedagogů (Mgr. Radka Lokvencová) /tel. 491 428 345

 • DVPP – podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
 • projekt byl zahájen v lednu 2018, prokračuje v roce 2019, 2020,2021

4. Šablony III. (Mgr. Radka Lokvencová) / tel. 491 428 345

podpora duševního zdraví pedagogů

5. Ovoce do škol – pravidelný rozvoz ovoce dětem od 7. 9. 2021 (středa 1 x/ 14 dní)

6. Mléko do škol – pravidelný rozvoz mléka a mléčných výrobků dětemod 7. 9. 2021 (středa 1 x / 14 dní)

7. Bylinková zahrada

8. European Solidarity Corps/Evropský sbor solidarity

ESC je nová inciativa Evropské Unie, která vytváří možnosti pro mladé lidi, kteří se chtějí podílet na dobrovolné činnosti v zahraničních projektech zaměřujících se především na oblast sociální.

 

 9. European Voluntary Service/ Evropská dobrovolná služba

EDS umožňuje vykonávat činnost v neziskové organizaci v EU. Naše škola je zapojena do tohoto mezinárodního projektu, který koordinuje Středisko volného času Déčko Náchod. V letošním roce s námi budou spolupracovat dobrovolníci z evropských zemí.

 

11. Edison

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do tohoto projektu.