Projekty

 Přehled projektů, do který je škola zapojena ve školním roce 2020/2021.

1. projekt Women for Women (Mgr. Eva Marková) / tel. 491 428 345 – linka 31

 • do projektu bylo zapojeno 14 žáků (2019/2020)
 • projekt pomáhá zajistit školní obědy dětem, které pochází ze sociálně slabých rodin
 • podmínkou zapojení do projektu je respektování školního řádu
 • žák si pořizuje na své náklady čip, umožňující čerpat obědy

 

2. projekt  Výuka českého jazyka (Ivana Tomková) / tel. 491 428 345 – linka 35

 •  projekt je určen žákům – cizincům
 • projekt realizují dvě plně kvalifikované pedagožky
 • výuka je zaměřena na výuku základů českého jazyka
 • výuka pomáhá žákům cizincům adaptovat se na nové životní podmínky
 • výuka probíhá každé úterý od 15. 9. 2020

3. projetk APIV – další vzdělávání pedagogů (Mgr. Radka Lokvencová) /tel. 491 428 345

 • DVPP – podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
 • projekt byl zahájen v lednu 2018, prokračuje v roce 2019, 2020

4. Šablony II. – Rovné příležitosti (Mgr. Radka Lokvencová) / tel. 491 428 345

speciální pedagog ve škole

5. Ovoce do škol – pravidelný rozvoz ovoce dětem

6. Mléko do škol – pravidelný rozvoz mléka a mléčných výrobků dětem

7. Bylinková zahrada

 

8.   We start  project funded by Visegrad Fund „Our one city: Kudowa – Zdrój – Nachod“ with ur parter school in Nachod. 

(Mgr. Radka Lokvencová, Simona Kuhnová) /tel. 491 428 345

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Naše škola je od roku 2019 součástí tohoto projektu a to společně s Polskem.

 

9. European Solidarity Corps/Evropský sbor solidarity

ESC je nová inciativa Evropské Unie, která vytváří možnosti pro mladé lidi, kteří se chtějí podílet na dobrovolné činnosti v zahraničních projektech zaměřujících se především na oblast sociální.

 

 10. European Voluntary Service/ Evropská dobrovolná služba

EDS umožňuje vykonávat činnost v neziskové organizaci v EU. Naše škola je zapojena do tohoto mezinárodního projektu, který koordinuje Středisko volného času Déčko Náchod. V letošním roce s námi budou spolupracovat dobrovolníci z evropských zemí.

 

11. Edison

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do tohoto projektu.