Organizace spolupracující se školou

Organizace spolupracující s naší základní školou

1. Judo – budova 1. stupně ZŠ/ první patro/ aula

 

2. Červený kříž – budova 1. stupně ZŠ / první patro/ místnost č. 125

 

3. Déčko Náchod – externí spolupráce (zajišťují vedení zájmové činnosti – taneční kroužek, kroužek AJ)

 

4. Florbal Náchod – budova 1. stupně ZŠ

 

5. Atas – vybavení nových dílen nářadím – budova 2. stupně / přízemí

Atas