O nás

Základní škola T. G. Masaryka Náchod  je umístěna v krásném areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti.

  • zimní stadion cca 10 min chůze
  • plavecký bazén cca 10 minut chůze
  • sportoviště na školním pozemku
  • atletický areál Hamra umístěný u plaveckého bazénu

Základní škola disponuje dvěma tělocvičnami umístěnými v suterénu obou křídel školní budovy a venkovním sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků pro volnočasové aktivity dětí i žáků, které poskytují perfektní zázemí pro sportovní vyžití.

Základní škola umožňuje všem svým žákům stravovat se v prostorné školní jídelně, rozvíjet své dovedností ve třech odděleních školní družiny či v oddělení školního klubu.

Z důvodu podpory zdravého stravování dětí je škola zapojena do projektu “Ovoce do škol” a “Mléko do škol“.

Od školního roku 2018/ 2019 nabízíme vzdělávání žáků ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků (1. a 6. ročník). V tomto záměru bude škola pokračovat i v následujícím školním roce 2019 /2020.

Ve školním roce 2019/2020 nově otevíráme první a šestou třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.