Ekonomické údaje

V modulu ekonomické údaje jsou zveřejňovány následující rozpočty školy:

 

web_rozpocet_2019

Výhled PO