Ekonomické údaje

V modulu ekonomické údaje jsou zveřejňovány následující rozpočty školy:

Rozpočet 2019

Výhled PO

Tabulka rozpočtu_2020