Zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří připravují oběd.

1. vedoucí školní jídelny  Eva Hejnišová
2. hlavní kuchařka Alena Maršíková
3. kuchařka Monika Vršková
4. kuchařka Pavla Rejchrtová
5. kuchařka Linda Schrotterová
6. kuchařka Šárka Doubková