Zaměstnanci, provoz kanceláře vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci, kteří připravují oběd.

1. vedoucí školní jídelny  Eva Hejnišová
2. hlavní kuchařka Alena Maršíková
3. kuchařka Monika Vršková
4. kuchařka Pavla Rejchrtová
5. kuchařka Linda Schrotterová
6. kuchařka Šárka Doubková

Otevírací doba kanceláře a pokladny vedoucí školní jídelny pro veřejnost:

Po – Pá  9,30 – 12,00 hodin

První pracovní den v měsíci je kancelář i pokladna pro veřejnost uzavřena.