Zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří připravují oběd.

1. vedoucí školní jídelny  Eva Hejnišová
2. hlavní kuchařka Alena Maršíková
3. kuchařka Monika Vršková
4. kuchařka Pavla Rejchrtová
5. kuchařka Linda Schrotterová