Provozní řád, ceník obědů

Provozní řád školní jídelny – 2019/2020

Vnitřní řád ŠJ (platnost od 1. 9. 2019)

 

Vnitřní řád ŠJ_příloha_1 – ceník