Vedení ŠD, vychovatelky

vedoucí vychovatelka školní družiny
Michaela Šimonová
michaela.simonova@zstgmnachod.cz
vychovatelka Romana Baškovská romana.baskovska@zstgmnachod.cz
vychovatelka Zdena Stárová zdenka.starova@zstgmnachod.cz