Oddělení školní družiny

Oddělení školní družiny – umístění v přízemí školní budovy (2019/2020)

   1 . oddělení

  (Michaela Šimonová)

   počet dětí    28 – 30
   2. oddělení

  (Romana Baškovská)

   počet dětí    28 – 30
   3. oddělení – školní klub
  (Zdena Stárová)
   počet dětí    28 – 30
   školní klub    počet dětí    do 50 -ti

 

Zájmové kroužky

Sportovky    pondělí   14.45 – 15.45 hodin
Florbal          
Správná děvčata
Dovedné ruce