Setkání předškoláků 2023

Informace k setkání předškoláků naleznete v sekci "Pro rodiče".

Nabídka programů pro naše žáky

Zde naleznete nabídku programů pro žáky naší školy.

Metoda instrumentálního obohacování – Reuven Feuerstein

 

Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím.

Motto metody, která pracuje s významem individuální časové potřeby každého člověka při řešení úkolu. Principy cílí na rozvoj umění učit se, odhalují učební potenciál jedince, který v potřebných oblastech dále posilují.

Základem metody je pohled na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Při práci dochází ke stimulaci kognitivních (poznávacích) funkcí, které umožňují školní, sociální a osobnostní růst.

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme skupiny:
1. skupina: přihlášení žáci z 1.A – každé pondělí po poslední vyučovací hodině.
2. skupina: přihlášení žáci z 1.B – každé úterý po poslední vyučovací hodině.
3. skupina: přihlášení žáci 6. a 7. ročníku (max. 12 žáků ve skupině) – každé pondělí  od 7 h.
4. skupina: přihlášení žáci 8. a 9. ročníku (max. 12 žáků ve skupině) – každé úterý od 7 h.

  • Lekce je dlouhá 45 minut. Pro dosažení výsledků je potřeba pravidelná účast po celý školní rok.
  • Účast žáka je bezplatná. Rodič hradí pouze pracovní sešit (150,-Kč).
  • Přihlášky prosím emailem do 18. 09. 2022. Žák ode mě poté dostane papírovou přihlášku. Případné dotazy ráda odpovím telefonicky.

 

Program KUPREV

Jedná se o komplexně rozvíjející program. Nabídka je určena prvňáčkům naší školy, včetně těch, kteří se k zápisu k nám v nadcházejících 2 měsících teprve chystají. Program má 15 lekcí, každá lekce by měla trvat max. 2 týdny. Těžiště je v domácí práci rodič s dítětem pod vedením lektora. Účast v programu je přínosná především pro děti s narušenou komunikační schopností (vady řeči, dysfázie), pro děti hypermotorické, s ADHD, dále pro děti s pomalejším psychomotorickým tempem a s obtížemi v oblasti chování a emocí. Aktivity v programu pozitivně ovlivňují celkový rozvoj dítěte v oblasti socializace – poznávání světa, mezilidské vztahy, komunikace, emoce. Dítě provází sám rodič, což posiluje nejdůležitější vazbu, kterou v životě máme.

Účast je bezplatná, rodič hradí pouze pracovní sešit (604,- Kč plus poštovné). Součástí jsou konzultace – osobní, telefonické – po každé druhé lekci.

 

Program KUPOZ

Účast v programu je vhodná pro žáky od 8 do 12 let s poruchou autistického spektra, ADHD, ADD a pro žáky s narušenou komunikační schopností (logopedické obtíže). Program má 15 lekcí, každá lekce by měla trvat max. 2 týdny. Těžiště je v domácí práci rodič s dítětem pod vedením lektora. Před vstupem do programu je vhodná úvodní konzultace ohledně posouzení přínosu pro dítě.

Účast je bezplatná, rodič hradí pouze pracovní sešit (879,- Kč plus poštovné). Součástí jsou konzultace – osobní, telefonické – po každé druhé lekci.

 

ROPRATEM (Rozvoj pracovního tempa)

Program je vhodný pro žáky od 9 let, kteří potřebují zlepšit schopnost soustředění a svoji pozornost, logické myšlení, porozumění čtenému a zvýšit schopnost zrakového rozlišování. Dítě pod dohledem rodiče každý den 15 minut po dobu 95 dní vypracovává úkoly z pracovního sešitu.

Cena sešitu je 449 Kč, plus poštovné. Součástí jsou konzultace (dle potřeby, bezplatné). Pracovní sešit je možné si u mě prohlédnout.

 

Mgr. Markéta Vyšatová
školní psycholožka
E: m.vysatova@mestonachod.cz
T: +420 739 548 970