Setkání předškoláků 2023

Informace k setkání předškoláků naleznete v sekci "Pro rodiče".

Mimoškolní aktivity

Informace o dalších mimoškolních aktivitách pořádaných pro naše žáky.

Můj úhel pohledu

Fotografie jako způsob sebevyjádření, forma komunikace, způsob poznávání světa.

Určeno pro žáky 1. - 9 . ročníku.

Fotografii lze chápat nejen jako druh umění, ale i jako metodu rozvoje všímavosti. Kolik detailů denně přehlédneme? Kolik odstínů barev se nám slije v pouhou jednu barvu? Myšlenkou projektu je nabídnout všem žákům školy možnost zapojit se do fotografické tvorby a společně tak svými fotografiemi přispět k výzdobě společných prostor školy.

Nejedná se o soutěž. Jak již název projektu naznačuje, zajímá nás pohled na svět prostřednictvím fotografie každého zúčastněného žáka. Aktivitu chápeme jako proces, ve kterém dítě zvyšuje svoji vnímavost vůči detailům.

Při fotografování je potřeba dodržet následující podmínky, aby mohla být fotografie vystavena:

  • Při fotografování postavy, nebo její části, nesmí být osoba identifikovatelná.
  • Téma fotografie nesmí mít vulgární, či dehonestující obsah.
  • Na fotografii nesmí být zobrazeny návykové látky.
  • Na fotografii nesmí být zachyceny osobní údaje.

U mladších žáků předpokládáme fotografování na mobilní telefon rodičů. Ti mohou být dětem pomocníky při zachycení zajímavého momentu (nefotit místo dítěte). Výprava za záběrem se tak může stát i zpestřením společné vycházky.

Pro žáky 2. stupně nabízíme možnost navštěvovat fotokroužek, kde budeme fotografii společně tvořit, upravovat do finální podoby a sdílet své zkušenosti. Setkání budou jednou za dva týdny – aktuální informace a termín najdete vždy na 2. stupni v mezipatře na nástěnce.

Fotografie po ukončení školního roku budou dělat radost dál – nabídneme je k výzdobě společných prostor náchodským institucím zajišťujícím sociální a zdravotní péči.

Fotografie je možné zasílat průběžně po celý školní rok na email: foto@zstgmnachod.cz

Připojte, prosím, celé jméno žáka a třídu. Fotografie zasílejte v plné velikosti (při vložení jako přílohu nezmenšovat).

„Ale dodnes mi ta věc jasná není a myslím, že vlastně nikomu. Kdy přestává být fotografie hrou a kdy se stane uměním?“ (Pavel Baňka, fotograf)Společná snídaně

Snídaně jako možnost v klidném a bezpečném prostoru vzájemně sdílet svá očekávání z právě začínajícího dne. Jaké máme plány, povinnosti a radosti? Co nám pomáhá zvládnout ty náročnější okamžiky dne? Máme každý den něco, na co se můžete těšit? Pojďme to společně najít a pojmenovat.

V případě zájmu žáků je možné uspořádat i tematická setkání – nad knížkou, s hudbou, …

Setkání se konají každou druhou středu od 7:00 ve školním klubu. Není nutná pravidelná účast. Aktuální termín setkání najdete vždy na 2. stupni v mezipatře na nástěnce.

K dispozici bude čaj, ovoce, drobná sladkost. Je vítané, pokud si žáci navzájem mezi sebou přinesou něco dobrého na ochutnání.

Určeno pro žáky 2. stupně.

Na setkání se těší
Markéta Vyšatová, školní psycholožka