Setkání předškoláků 2023

Informace k setkání předškoláků naleznete v sekci "Pro rodiče".

Družina

Školní družina a školní klub tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti.

Denně zařazujeme pobyt venku, využíváme školní hřiště a zahradu.

Vychovatelky se snaží žákům vytvářet takové prostředí, aby se cítili spokojeně a bezpečně. Činnost školní dužiny probíhá v souladu se vzdělávacím programem školní družiny a školního klubu. Školní družina je prioritně po řáky 1. stupně a školní klub mohou využívat žáci 2. stupně. Žáci mají možnost navštěvovat ve školní družině různé kroužky.

Provoz školní družiny:

  ranní provoz odpolední provoz
pondělí 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
úterý 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
středa 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
čtvrtek 06:15 - 07:45 11:40 - 16:30
pátek 06:15 - 07:45 11:40 - 15:30