SRPŠ - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

SRPŠ

Odkazy
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ T. G. Masaryka
Spolek byl založen v září 2014 za účelem zlepšení financování různých aktivit žáků (sportovní a kulturní reprezentace
školy, výlety, lyžařské kurzy, kina, divadla atd.) a také materiální pomoci škole formou získávání různých
pomůcek, materiálů a prostředků, které žáci využívají při výuce.
Příspěvky, které jsou vybírány, jsou rozděleny do třídních fondů (2/3), se kterými hospodaří třídní učitel
a do společného fondu (1/3), který potom slouží k financování společných žákovských a rodičovských akcí. Do tohoto
společného fondu se snažíme získávat sponzorské dary.
Náš Spolek rodičů aktuálně vede čtyřčlenný tým, který je složený: p. Miroslava Schmidtová, p.Lucie Kejzlarová, p. Karolína
Žďárská a předseda p. Petr Jirásek. Jako kontrolní orgán pracuje ve Spolku rodičů p. René Kýr.
Dalšími členy týmu spolku, kteří pomáhají naplnit stanovené cíle a podporují spolupráci mezi výborem,
rodiči a učiteli, jsou zmocněnci tříd. Tito se scházejí s výborem zpravidla 2x ročně před rodičovskými schůzkami. Poté
informace předávají ostatním rodičům ve svých třídách. Podrobnější informace o Spolku rodičů naleznete na webových
stránkách školy v sekci ,,SRPŠ, Školská rada, školní parlament".

Petr Jirásek, předseda Spolku rodičů

Vstoupit na internetové stránky spolku můžete zde.Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah