Školní družina - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

Školní družina

Naše škola
Informace školní družiny a školní klubu
Provoz ranní družiny je denně od 6,00 hod. do 7,40 hod.
Odpolední provoz družiny začíná po ukončení vyučování jednotlivých tříd a končí v 16,30 hod.
Internetové stránky školní družiny najdete zde.

Děti si při pobytu v družině hrají, odpočívají, vyrábějí, malují a sportují, podle toho o co mají zájem. Zároveň mají možnost
pracovat v zájmových kroužcích školní družiny. Pro žáčky prvních tříd nabízíme:
Kroužek sportovní - závodivé hry
Šikulky - výtvarné a pracovní činnosti přiměřené věku
Bruslení - říjen až březen, ne pro úplné začátečníky
Děti mohou navštěvovat ŠD denně, nebo jen některé dny, případně jen v ty dny, kdy budou docházet do zájmového
kroužku ŠD. Podle počtu dnů je stanovena i měsíční platba za ŠD.
Dítě přihlášené do ŠD na 3 dny a více platba                      100,- Kč/měsíc
/včetně kroužků a ranní docházky/
Pouze ranní docházka                                                     100,- Kč/měsíc
Jeden den nebo jeden kroužek týdně                                 25,- Kč/měsíc
Dva dny, případně dva kroužky týdně                                 50,- Kč/měsíc
Platba školní klub:
4. a 5. třídy polední přestávka       200,- Kč celý rok / nebo 80,- Kč a doplatek leden 120,- Kč
Platba je hrazena převodem na účet školy a to dvakrát do roka /září, leden/.
Na začátku školního roku děti přinášejí do ŠD balení papírových kapesníčků a dvakrát do roka láhev ovocného
sirupu /pro zajištění pitného režimu v ŠD/.
Školní klub pro 6. -. 9. třídy o polední přestávce platba 50,- Kč za permanentku na 10 návštěv.
Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah