O naší škole - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

O naší škole

Naše škola
Základní informace
Škola má v letošním školním roce 16 tříd, ve kterých se vzdělává 300 žáků.

Cíle školy
 • všeobecná kultivace osobnosti dítěte po stránce rozumové, emocionální a volní
 • vytvoření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa prostřednictvím kvalitní výuky cizích jazyků a nových technologií
 • individuální, přátelský, osobní přístup
 • vytváření bezpečného prostředí
 • prevence sociálně patologických jevů
 • budovat školu 21.století

Vzdělávací program naší školy
Školní vzdělávací program základního vzdělávání „Škola pro život” - ŠVP 2017

Umístění a charakteristika školy
Základní škola T.G.M Bartoňova 1005 Náchod se nachází v klidnější, zelení obklopené lokalitě města Náchod.
Škola tvoří dvě historické budovy s prostornými chodbami a třídami. Součástí jsou dvě pěkné velké tělocvičny s lezeckými stěnami, jedna
malá tělocvična venkovní hřiště s umělým povrchem, bylinková zahrada s relaxační zónou, vytápěný skleník, součástí školy je i velká aula, kde
je možno pořádat různá školení a kulturní akce.
V blízkosti školy je k dispozici atletický stadion, zimní stadion a krytý plavecký bazén.
K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačová a jazyková učebna, učebna informačního centra a cvičná kuchyňka.
Škola bude procházet postupnou modernizací, jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení.
Každoročně vyjíždějí třídy na školu v přírodě. Pro zájemce se pořádají zájezdy do Velké Británie a Německa. Žáci 7.tříd mohou
absolvovat lyžařský kurz. Žáci školy se zúčastňují řady soutěží.

Na vstup do 1.třídy připravují předškolní děti učitelky 1.stupně v rámci „Předškoláčka”.

Školní družina
Je k dispozici od 6.00-16.30 hod.
Na škole pracuje školní klub v rámci kterého žáci navštěvují zájmové kroužky.

Školní jídelna
Nabízí žákům denně dva druhy jídel, obědy je možné objednávat přes internet.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost.
Mimo školní vyučování jsou plně využity obě tělocvičny.

Změny ve školním roce 2017/18
 • noví pedagogové - Aj, Fr, Nj, TV, D, Bi, CH, Vv
 • během letních prázdnin proběhla na budově č. 1005 rekonstrukce topného a vodovodního systému
 • došlo k výměně zadních vchodových dveří - slouží pouze jako služební vchod
 • vybudovala se nová vrátnice a s ní ve škole nově pracuje p.vrátná, která eviduje všechny příchozí i odchozí osoby v rámci bezpečnosti
 • okolí školy je monitorováno kamerovým systémem
 • koncem října bude dokončena nová brána  - ze zadní části školy

Změny jsou důležité pro vytvoření bezpečného prostředí pro všechny žáky a zaměstnance školy.
Bezpečnost našich žáků a výchovně vzdělávací proces jsou pro nás všechny prioritou.Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah