Jaroměř - 4.10.2018 - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

Jaroměř - 4.10.2018

Odkazy > Fotogalerie > 2018
Exkurze třídy 5. A do Jaroměře
  Uskutečnila se dne 4. 10. 2018. v rámci vlastivědného učiva. Žáci navštívili pevnost Josefov. S průvodcem si prohlédli její prostory a absolvovali hodnotný výukový program. Po celý den byli ukáznění a zadané úkoly plnili s nadšením. Do školy přivezli diplom a všichni si pochutnali na sladké odměně v podobě čokoládových penízků. Již se těší na další zajímavou akci.
Mgr. Alena Křivská
Exkurze do pevnosti Josefov
Konečně jsme se dočkali a ve čtvrtek 27.9. jsme vyrazili na plánovanou exkurzi do pevnosti Josefov. V rámci výuky vlastivědy jsme měli objednaný výukový program " Ideální pevnostní  město Josefov " . Celým programem a zároveň i pevností nás provázel průvodce Tomáš, který  po celou dobu programu byl převlečený v dobovém kostýmu vojáka. Byli jsme rozděleni do týmů: Dělostřelci, Minéři, Zásobovači, Velení, Hostinští, Řemeslníci. Žáci z jednotlivých týmů seznamovali ostatní žáky s informacemi  o důležitosti jednotlivých profesí  pro fungování pevnostního města. Součástí programu bylo plnění úkolů, za které jsme dostávali čokoládové mince a samozřejmě i prohlídka rozsáhlých podzemních chodeb, ve kterých jsme se dozvídali zajímavosti o způsobu boje. Dokonce jsme si vyzkoušeli  chůzi  v podzemních  chodbách v naprosté tmě. Exkurzi jsme si velice užili a dozvěděli se mnoho zajímavých informací.             Žáci 5.B a třídní učitelka Martina Bláhová
Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah