Školní vzdělávací program " ŠKOLA PRO ŽIVOT"   (zde) -

Školní vzdělávací program Školní družina a klubu   (zde)

   Úplné znění ŠVP je denně v pracovní době k nahlédnutí v kanceláři školy.

Školní řád ZŠ T. G. Masaryka Náchod     (zde)

Organizační struktura ZŠ T. G. Masaryka  (zde)

ICT plán školy je k nahlédnutí u ředitele školy

Minimální preventivní program ZŠ T.G.M Náchod  (zde) 

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ T.G.M. Náchod za rok 2012 (zde)

Výroční zpráva za školní rok  2011/12 (zde)   Schvalovací doložka Školské rady k Výroční zprávě 2011/ 12 (zde)