Kategorie strávníka: Počet stravenek: Cena stravenek je Kč 24,-

Za provoz webového portálu na objednávání stravy do školních jídelen zodpovídá poskytovatel stravovacího systému VIS Plzeň a k tomu určená firma.

Vedení školní jídelny.

Informace ŠJ k prodeji obědů a ceny 2016/17 - (zde)

Kategorie věkových skupin strávníků - (zde)

Zpráva vedení školní jídelny ke stravě ve školní jídelně - (zde)

Prodej obědů na následující měsíc :

Ceny obědů k 1. září 2016

Žáci  6 - 10 let             24,- Kč
Žáci 11 - 14 let            26,- Kč
Žáci 15 let a výše        27,- Kč
Cizí strávníci              58,- Kč

Cena bezkontaktního čipu je 120,- Kč.

Platba na účet školy musí být provedena do 15. na následující měsíc.
Platba se provádí na účet školy - 14503653/0300.
Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Jídelníčky na www.strava.cz  pro následující měsíc jsou aktualizovány vždy
k prvnímu pracovnímu dni po  21. kalendářním dni.

 Prodej a změny pro cizí strávníky a žáky

denně od 11.00 do 12.00 hodin

První pracovní den v měsíci kancelář uzavřena.

 Odhlašování obědů na druhý den pouze do 12.00 hodin.

Věkové kategorie na období 1. 9. 2016  pro děti, které dosáhnou věku:

  6 - 10 let kategorie 1    - cena obědu 24,- Kč

11 - 14 let kategorie 2    - cena obědu 26,- Kč

15 let a více kategorie 3 - cena obědu 27,- Kč

Informace k prodeji obědů ve školní jídelně ZŠ T. G. Masaryka Náchod.

- dítě, které od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 dosáhne věku:
                     11. let - bude zařazeno do 2. kategorie - cena obědu 26,- Kč
                     15. let - bude zařazeno do 3. kategorie - cena obědu 27,- Kč
Zařazení je provedeno od 1. 9. 2013 podle vyhlášky
č. 107/2005 Sb.

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem    - (informace )

- Placení obědů na nový měsíc se provádí   pouze na účet školy č. ú. 14503653/0300.
Variabilní symbol - rodné číslo strávníka bez lomítka.
- Platbu je třeba provést vždy do 15. předcházejícího měsíce na následující měsíc.
- Možnost objednávání obědů je na boxu u kanceláře školní jídelny nebo přes internet viz. informace níže.
- V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit obědy - viz. důležité upozornění
- Při zapomenutí čipu ( karty) je třeba nahlásit jméno strávníka u výdejního okénka.
- Poškozené čipy ( karty) se nevyměňují. Je třeba si zakoupit nové.
- Kancelář školní jídelny je otevřena denně od 11.00 do 12.00 hodin
   První pracovní den v měsíci je zavřeno.

Na základě závěrů kontroly České školní inspekce se provádí finanční bilance
a spotřební koš dospělých strávníků a dětí zvlášť.
Z tohoto důvodu je jídelníček dětí a dospělých strávníků rozdílný a nemusí být stejný.
Vede se zvláštní evidence pro hlavní výdej dětí a vedlejší výdej dospělých strávníků.

Květoslava Oraská, vedoucí školní jídelny