Poradenské služby ve škole ...

· Ředitel školy – Mgr. Roman Odvářka
· Výchovný – kariérový poradce – Mgr. Markéta Klimešová
· Školní metodik prevence – Mgr. Irena Pavlíková
· Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – p. Luboš Galba
· Reedukační pedagogové –  Mgr. Petra Dočkalová
                                             Mgr. Ivana Maršíková
                                             Mgr. Ivana Lojdová
                                             Mgr. Hana Pavlištová
                                             Mgr. Monika Patzáková

Školská poradenská zařízení
· Pedagogicko – psychologická poradna ( tel. 491426036 )
· Speciálně pedagogické centrum

Další spolupracující organizace a zařízení
· Středisko výchovné péče KOMPAS ( tel. 491424390 )
· Úřad práce ( tel. 950 138 453 )
· Odbor sociálně právní ochrany dítěte při MěÚ Náchod ( tel. 491405430 )
· Policie ČR
· Městská policie

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Výchovný poradce pomáhá při řešení potíží žáků s učením, při zjišťování specifických poruch učení, při řešení záškoláctví, při volbě dalšího vzdělávání …

Školní metodik prevence zajišťuje prevenci záškoláctví, šikany, sleduje chování žáků v kolektivu …

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním zaměřuje svoji činnost na zkvalitnění společenského chování dětí a na vytváření pracovních, hygienických a jiných návyků

Reedukační pedagog zajišťuje speciálně-pedagogickou reedukační péči, jinak nápravu specifických poruch učení

Markéta Klimešová, výchovný poradce

UNIUM - studentský portál k výběru škol a jak se neztratit v prvních týdne po nástupu.Informace pro rodiče žáků 9.tříd - naleznete ZDE. Jak podávat přihlášku - naleznete  ZDE. Talentové zkoušky - naleznete  ZDE.