Formuláře a žádosti ke stažení:

Individuální informovaný souhlas zák. zástupce s činností šk. psychologa     (zde)

Žádost o osvobození od tělesné výchovy     (zde)

Žádost o uvolnění žáka na dovolenou     (zde)

Žádost o přestup žáka na ZŠ T. G. Masaryka Náchod     (zde)