Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah


  • ZŠ T.G.M. uzavřela dne 23.1.2018 smlouvu o spolupráci s firmou
      ATAS elektromotory Náchod a.s. > zde
  • Naše škola se od ledna 2018 zapojila do projektu APIV B - podpora
     společného vzdělávání v pedagogické praxi > zde
Tel. seznam
Ředitelka
Mgr. Radka Lokvencová
Tel. 491428345 - linka 34
Statutární zástupce
Mgr. Eva Marková
Tel. 491 428 345 - linka 31
Ekonom školy
Lukáš Jindra
Tel. 491428345
Výchovná poradkyně - školní metodik prevence
Mgr. Markéta Klimešová
 Tel. 491428345 - linka 35
Školní psycholog
 Mgr. Markéta Vyšatová
 Tel.: 739548970
 Školní jídelna
 Alena Maršíková - zástupce
 Tel. 491427667, 491428345 - linka 44
 Školní družina
 Michaela Šimonová
 Tel.: 491426051, 491428345 - linka 43
 Sborovna 1. stupně
 Tel. 491428345 - linka 38
 Sborovna 2. stupně
 Tel. 491428345 - linka 35

Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah